Είστε εδώ

Ναρ Αλμπέρτος, «Συναξάρι της Αδέλας και του Μορίς», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 44-46