Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ο συνάδελφος», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 12-25