Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Πέντε ποιήματα. Όλα τα ξέχασες», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 26