Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Φωτογένεια», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 11