Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Τι μου είπε η σαύρα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 11