Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η Μαρία και η Πόπη», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 10