Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Κώστας Λαχάς κι ο Περικλής Σφυρίδης την ώρα της συνομιλίας τους στο ιατρείο του δεύτερου», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 72-78