Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «Ικεσία», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 32