Είστε εδώ

Μπάκας Άγγελος, «Το σεξ της ζωής και του θανάτου», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 30-31