Είστε εδώ

Κουιμτσίδης Χρήστος, «Το καφενείο», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 33-34