Είστε εδώ

Κοντολέων Μάνος, «Πάντα Αύγουστος είναι», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 21-24