Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σκίτσο]», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 24