Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Τα Ποταμόπλοια», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 99