Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία από την εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Κολωνίας]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 98