Είστε εδώ

«Περικλής Σφυρίδης, Μισθός ανθυπιάτρου», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 99