Είστε εδώ

Το Τραμ, «Θεσσαλονικείς πεζογράφοι στη Γερμανία», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 98