Είστε εδώ

Το Τραμ, «Η Έκθεση Ζωγραφικής Γιατρών-Καλλιτεχνών», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 97