Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Κυριάκος Μορταράκος», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 93-95