Είστε εδώ

Μορταράκος Κυριάκος, «Το ίχνος. Περιβάλλον», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 94