Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Εργάτης της γης», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 93