Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Γιατί μας κερδίζει ο Παπανάκος», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 93-94