Είστε εδώ

Κουβαράς Γιάννης, «Στάσεις. Ποίηση. Ηλία Κεφάλα, Σκοτεινός μαγνήτης, Ποιήματα, Εκδόσεις Άλως, Αθήνα 1989, σελ. 44», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 77-80