Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Τάσος Καλούτσας και ο Περικλής Σφυρίδης την ώρα της συνομιλίας τους στο ιατρείο του δεύτερου]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 70