Είστε εδώ

Χωρεάνθη Ελένη, «Στάσεις. Ποίηση. Μιχάλη Π. Δελησάββα, Εσωτερική μετανάστευση, Ποιήματα, Εκδόσεις Διογένης, Αθήνα 1989», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 80-81