Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος,Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Μια συζήτηση του πεζογράφου Τάσου Καλούσα με τον Περικλή Σφυρίδη», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 69-77