Είστε εδώ

Κρίκης Γιάννης, «[Φωτογραφία από τη σειρά Πανηγύρι]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 68