Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Νυχτερινό Σάμου (1989)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 54