Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Ποταμός Αγγίτης στην Καβάλα (1976)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 53