Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Σερρών (1982)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 52