Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Σάμου (1989)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 51