Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Θεολόγος Θάσου (1988)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 50