Είστε εδώ

Sarton May, «Ένας αποχαιρετισμός», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 38-39