Είστε εδώ

Κοντολέων Κώστια, «[James Thurber]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 37