Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «[May Sarton]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 39