Είστε εδώ

Thurber James, «Η νύχτα που έπεσε το κρεβάτι», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 33-37