Είστε εδώ

«Ηλίας Κουτσούκος, Θέματα εκθέσεων, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Η ψίχα της μεταλαβιάς», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 8