Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ο ουρανός πλακώνει τον πατέρα…», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 4-8