Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Ποιήματα. Τα λαϊκά κορίτσια», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 9