Είστε εδώ

Δημητρέας Βαγγέλης, «Στάσεις. Εικαστικά. Η γλυπτική του Γιώργου Λάμπρου», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 112-113