Είστε εδώ

Λάμπρου Γιώργος, «[Έργο του Γιώργου Λάμπρου]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 112