Είστε εδώ

Ανδρέου Κώστας, «Οικογένεια», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 111