Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Η Οικογένεια του Ανδρέου Γαλλικό βραβείο γλυπτικής», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 111-112