Είστε εδώ

Στραπατσάκη Μαριάννα, «[Έργο της Μαριάννας Στραπατσάκη]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 110