Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Η ζωγραφική του Γιώργου Μόκαλη», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 108-109