Είστε εδώ

Κυριαζόπουλος Βασίλης Δ., «Στάσεις. Πεζογραφία. Δήμου Πιερράκου, Ιστορικά ονόματα στις οδούς της Θεσσαλονίκης, 1989», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 107-108