Είστε εδώ

Μόκαλης Γιώργος, «[Έργο του Γιώργου Μόκαλη]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 109