Είστε εδώ

«Νίκος Α. Καββαδίας, Η πρώτη μέρα», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 99