Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Άννας Δομηνίκου, Τα χρόνια του δράκου, Πεζογράφημα, Εκδ. Ρόπτρον, Αθήνα 1990, σελ. 114», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 100