Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Νίκου Α. Καββαδία, Η πρώτη μέρα, Πεζογράφημα, Εκδ. Κείμενα, Αθήνα 1988, σελ. 72», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 99