Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Τα ιατρικά διηγήματα του Περικλή Σφυρίδη», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 85-93